Corporación Municipal

ROCÍO LÓPEZ GARCÍA (Alcaldesa)

CONTAS, FACENDA, DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO, PERSOAL E RÉXIME INTERNO

619 402 723

 

MANUEL ARANGO RON (1º TTE ALCALDE)

EDUCACIÓN, CULTURA, NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E PARTICIPACIÓN CIDADÁ

669 565 042


CARLOS RIVAS RIVAS (2ªTTE ALCALDE)

OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS E TRÁFICO

661 601 279

 

MERCEDES DENGRA SIXTO

BENESTAR SOCIAL, SANIDADE, EMPREGO E COMERCIO

676877694


FRANCISCO DASILVA RIVAS

DEPORTE, XUVENTUDE E FESTEXOS

678 763 135

 

 MIGUEL CASTRILLÓN FERNÁNDEZ

MEDIO AMBIENTE, DESENVOLVEMENTO RURAL E PATRIMONIO

669 659 315


EMMA ÁLVAREZ CHAO


FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BARRERA


JOSEFA RODRIGUEZ LORENZO


PABLO MASEDA FERNÁNDEZ

 

ÁNGEL FERNÁNDEZ VILLALBA