Novas

MANIFESTO DA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIÓNS DE PROFESIONAIS DE ATENCIÓN TEMPERÁ CON MOTIVO DO DÍA DA ATENCIÓN TEMPERÁ

O 16 de XUÑO celebramos un día moi especial.  O 16 de xuño do ano 2000 tiña lugar en Madrid a presentación do “Libro Branco”. Un fito na historia da atención á infancia no noso país.  Nel definíase a Atención Temperá como "o conxunto de actuacións dirixidas á poboación infantil de 0 a 6 anos, á familia e á contorna, que ten por obxecto dar resposta, de forma o máis inmediata posible, ás necesidades que presentan os nenos e nenas con alteracións no desenvolvemento ou con risco de padecelas, e/ou ás súas familias”.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DE SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO E RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Adxuntamos modificación da ORDENANZA FISCAL NUM.7 REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DE SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO E RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, segundo a cal se pode solicitar a exención e bonificación do pago por recollida de lixo e residuos sólidos urbanos para autónomos e pymes eximidos da taxa no programa de axudas pola covid 19, por ter a consideración de negocio pechado.