Punto de Información Catastral

DOCUMENTOS EXPEDIDOS NO PIC

Listados

A.1.- Listado B.I (relación de todos os Bens Inmobles):
                    1,00 Euro / páxina.
A.2.- Búsqueda B.I. (información alfanumérica dun Ben e cartografía catastral) así como informe antigüedade da vivenda:
                    1,00 Euro / páxina.
                    2,00 Euros / plano.

Certificacións

B.1.- Certificación Telemática Literales dun Ben Inmoble (rústico e urbano): 
                    4,00 Euros / documento + 2,00 Euros / ben.
B.2.- Certificación Descritiva e Gráfica:
                    16,00 Euros / documento.
B.3.- Certificación alfanumérica dos bens dun titular catastral:
                    16,00 Euros / documento + 2,00 Euros / finca.

Datos SIGPAC

C.1.- Expedición de datos non protexidos do SIGPAC:
                    2,00 Euros.