Servizos Sociais

 

Torreón
Sala tercera edad

 

  O centro de Servizos Sociais do Concello está situado no Torreón dos Frades. Conta cunha traballadora social, unha educadora familiar e oito auxiliares a domicilio.

  Na terceria pranta atópanse as oficinas da traballadora social e da educadora familiar.

 Na segunda pranta podemos atopar unha sala de ocio e tempo libre onde se realizan actividades, especialmente adicadas a terceira idade como poden ser charlas, talleres de memoria, xornadas de lectura...

  Na pranta baixa cóntase cun servizo de bar e cafetería. (Bar O Torreón).

  Colabora estreitamente cos distintos departamentos do Concello (Deportes, Cultura e Xuventude....)

 
       Enderezo:

Centro de Servizos Sociais "O Torreón"
c/ Muíño do Frade s/n
C.P. 27760 LourenzáServicios Sociais

Traballadora Social

  Asesora, tramita e informa acerca de pensións, axudas para a terceira idade, ingresos en residencia, programas do Inserso, cheque asitencial, punto de informacion ó emigrante, axudas para escolarización do menor, programa de alimentos da Cruz Vermella, emerxencia social, festa da terceria idade.

   O departamento de Servizos Sociais tamén participa nos distintos plans de inclusion social tanto a nivel da Comunidade como a nivel estatal.

      Teléfono:  982 12 10 36


Educadora FamiliarServicios Sociais

    Presta axuda e apoio ás familias, prioritariamente ás que teñen nenos e presenten algún problema de integración na sociedade.
    Traballa con familias no ámbito da saúde. Favorece a convivencia familiar, combate o illamento social e traballa cos centros escolares.

      Teléfono:  982 12 11 42