ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DE SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO E RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Adxuntamos modificación da ORDENANZA FISCAL NUM.7 REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DE SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO E RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, segundo a cal se pode solicitar a exención e bonificación do pago por recollida de lixo e residuos sólidos urbanos para autónomos e pymes eximidos da taxa no programa de axudas pola covid 19, por ter a consideración de negocio pechado.

Descargar resolución (PDF)